Bodemverdichting

De Multi Tool Trac is speciaal ontwikkeld met akkerbouwers die een alternatief zochten om bodemverdichting tegen te gaan.

Bodemverdichting kost veel geld en zorgt voor slechte kwaliteit. Het allerergste is echter dat uw bodem jaar na jaar achteruitgaat en dat zullen uw opvolgers moeten gaan oplossen.

Het berijden van grond zorgt voor verdichting. Niet voor niets dat ze vroeger op de tuin planken in het spoor legden om de bodemverdichting tegen te gaan. Met tractoren is het hard gegaan. Ze zijn groter en zwaarder geworden. Waar vroeger de opbrengsten toch konden stijgen door betere gewassen, hogere mestgiften en sterkere middelen is de opbrengst groei in Nederland bijna tot stilstand gekomen. We zitten aan de grens:

  • opbrengsten nemen niet meer toe
  • diepte hoofdgrondbewerking neemt toe
  • benodigde vermogen neemt toe
  • aantal werkbare dagen neemt af

De enige oplossing om mechanisatie te combineren met gezonde grond is CTF. Door consequent over vaste rijpaden te rijden en de grond daartussen niet te verdichten ontstaat er weer een vruchtbare bouwvoor.

Uit onderzoek blijkt de voordelen van CTF kunnen oplopen tot 20% meer opbrengst en tot 20% betere kwaliteit van het gewas. Daarnaast wordt de grond lichter en gemakkelijker te bewerken. En het aantal werkbare dagen neemt toe waardoor er rust in het bedrijf kan komen. Met een van de vele klantspecifieke aanpassingen komen daarnaast mogelijkehden in bereik waar anderen alleen van kunnen dromen.

Boeren die hun bodem willen verbeteren stappen over op CTF en kopen een Multi Tool Trac.