Controlled Traffic Farming (in het Nederlands: Onbereden Bedden Teelt) is het systeem waarbij landbouwwerktuigen, GPS-gestuurd, altijd over dezelfde rijpaden rijden. Dat geeft minder bereden grond en daardoor minder verdichting, lagere kosten, meer productie en een betere kwaliteit.

CTF is de enige manier om de verdichting tegen te gaan die ontstaat door het gebruik van landbouwmachines.

CTF is een duurzame oplossing die de verdichting beperkt tot de kleinst mogelijke oppervlakte, de permanente rijpaden. De voordelen van CTF zijn inmiddels overduidelijk: de bodem structuur wordt “duizend keer beter”, de opbrengst en de kwaliteit zijn hoger en de productie kosten (vooral arbeid en brandstof) zijn lager.

CTF in een 3 meter systeem is de beste combinatie van schaalgrootte, logistieke capaciteit en handelbaarheid in het alledaagse verkeer. Onderstaande tekening laat meteen zien waarom:

Random traffic versus CTF

De Multi Tool Trac is speciaal ontwikkeld om het maximale resultaat te krijgen uit het 3 meter CTF-systeem. Het aandeel rijsporen tov vruchtbare grond is slechts 12%. Dat wil zeggen dat 88% van uw grond vruchtbaar en 100% effectief wordt:

CTF gaat over de verhouding teeltgrond:sporen

CTF gaat over de verhouding teeltgrond:sporen

Voor meer informatie zie ook: http://www.onberedenbeddenteelt.nl  of   http://www.ctfeurope.dk/   of   http://www.smartagriplatform.com/CTF